Cure Mass

La Cure Mass Comprend:

  • Serious mass - Optimum Nutrition : 2720g
  • Gold Stantard BCAA Train + Sustain - Optimum Nutrition: 266g
  • Protein Smoothie - Scitec Nutrition
  • Testosterol 250 - Megabol
  • Shaker en BONUS